de 9 intelligenser 
  


 

Ord-klog

 

evnen til at beherske sprog, herunder bruge det som støtte til at huske informationer
 • sætter pris på skuespil, poesi, bøger radio og samtaler - og glæder sig over sproget
  ·      lærer godt ved hjælp af bøger, lydbånd,  foredrag og ved at lytte til andre
  ·      taler flydende og udtryksfuldt og har et veludviklet ordforråd
  ·      er god til at forklare ting
  ·      kan lide at skrive ting ned

Tal-klog

 

evnen til at opdage mønstre, tænke logisk og ræsonnere

 • kan lide at løse gåder og problemer
  ·      kan lide logiske forklaringer
  ·      tilrettelægger opgaverne i en fornuftig og ordnet rækkefølge
  ·      leder efter mønstre og sammenhænge imellem tingene
  ·      går til opgaverne eller problemerne på en logisk og trinvis måde

Natur-klog

 

evnen til at forstå, begå sig i og se mønstre i naturen. Systematik!

 •   Glædes ved naturen 
  ·      sår blomster
  ·      kan finde sammenhænge: Blade visner og bliver jord
  ·      eksperimenterer, organiserer og identificerer ting fra naturen
  ·      kan lide at være ude
  ·      tager ansvar for dyr og planter
  ·      interesse for dyr og planter

Billed-klog

 

evnen til at skabe og håndtere forestillinger i bevidstheden som led i problemløsning.

 •  har en god retningssans
  ·      er agtpågivende og ser ting, som andre ikke lægger mærke til
  ·      ser tingene klart for sit indre blik, f.eks. en kendt stue
  ·      støtter indlæringen ved hjælp af f.eks. film, lysbilleder og video
  ·      har let ved at bruge kort, diagrammer og landkort

Musik-klog

 

evnen til at genkende og skabe musik

 • nyder naturens lyde
  ·      er interesseret i musik
  ·      nyder at høre eller selv at udøve musik
  ·      har en god fornemmelse for rytme og/eller klang
  ·      har let ved at lære og huske digte

Krops-klog

 

evnen til at bruge bevidstheden til at koordinere kroppen

 •  kan lide at tage sig af problemerne rent kropsligt, at blive direkte involveret, “få det i hænderne
  ·      er dygtig til at arbejde med ting
  ·      nyder sport, spil, fysisk udfoldelse
  ·      kan lide at bevæge sig, gøre noget og røre ved det, man lærer om
  ·      bedst husker det, man har gjort 

Menneskeklog

 

evnen til at forstå andres følelser og hensigter

 • er god til at mægle mellem folk
  ·      er følsom over for andres humør og reaktioner
  ·      er interesseret i, hvordan andre tænker og føler
  ·      er måske involveret i klub eller foreningsarbejde
  ·      kan lide at arbejde i teams, at diskutere og samarbejde med andre

Selv-klog

 

evnen til at forstå sine egne følelser og hensigter

 • kan lide at dagdrømme, visualisere og fantasere
  ·      nyder at gøre ting uafhængigt af andre
  ·      sætter pris på at arbejde og tænke uforstyrret og i stilhed
  ·      forstår egne følelser og tanker og hvorfor man gør det, man gør
  ·      tænker over, hvor anvendeligt det er - både det man gør og det, man lærer

Livsklog

evnen til at forholde sig til livets store spørgsmål, 
samt at handle i overensstemmelse med eksistentielle og åndelige værdier

Klik her for at teste hvordan din intelligenscirkel ser ud!